Cựu sinh viên SIU san sẻ áp giải nghiệm công việc tại Úc


Mr.Tiến: 0933.345.156 - [email protected]


Cai Trọng Trường - nguyên sinh hòn Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

Cai Trọng Trường – nguyên sinh hòn Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

Sau hơn 2 năm học tập chuyên ngành Thương mại quốc tế tại ĐH Quốc tế Sài Gòn, Cai Trọng Trường vẫn chuyển tiếp kiến du học ở Úc nổi đeo đuổi con lối học tập cao hơn.Nhờ nền móng kiến thức và kỹ hay thắng trang bị, đặc biệt là nướu nỗ sức quách tiếng Anh sau tầm thì kì học tập trong suốt môi trường học quốc tế tại SIU, Trọng Trường vẫn mau chóng hòa gia nhập và liên tục chinh phục những bức kì danh ví mực cạc trường học tiến đánh kì trung cấp giả ở Úc. Đó là bức kì Cử nhân dịp Quản trừng phạt Kinh doanh mực Cambridge International College (CIC), Cử nhân dịp Công nghệ Nha Khoa Viện Công nghệ Menzies và Cử nhân dịp Điều dưỡng mực Australian Catholic University (ACU).

Ngay khi đương ngồi trên ngốc nghếch giảng lối tại Úc, chàng nguyên sinh hòn SIU vẫn sớm phát huy hay sức chuyên môn mực bản thân. Trọng Trường thắng giảng sư chỉ dẫn mực tớ tin ngỡ và giới thiệu tiến đánh thuê việc nửa thì kì ở vị trí Dental Technician (Kỹ kể hòn nha khoa) tại The Dental Solution Australian Laboratory nổi tích tụ lũy kinh nghiệm. Và sau đấy với khả hay mực tớ, Trường mau chóng tang vách hòn chức chính thức tại đây thẳng tắp sau khi nổi nghiệp.

Trọng Trường (thứ 2 tự nếu như qua) tựng giữ vị trí Kỹ kể hòn nha khoa tại The Dental Solution Australian Laboratory.

Trọng Trường (thứ 2 tự nếu như qua) tựng giữ vị trí Kỹ kể hòn nha khoa tại The Dental Solution Australian Laboratory.

Làm việc trong suốt đơn môi trường học quốc tế hay động với hàng ngũ hòn chức tới tự lắm nhà nác trên nỗ sức giới tại Dental Solution Australian Laboratory thắng xem là đơn dẫn giải nghiệm vô với bổ ích và ý nghĩa đối xử với chàng trai người Việt. Trọng Trường cho biết nổi có thắng đơn tiến đánh việc nổi tại nác ngoài là không hề dễ dàng, ngoài sự may mắn, bản thân nếu như thẳng tính nỗ sức và tự tín với khả hay mực tớ, đặc biệt là thẳng tính chân thật, hết trong suốt tiến đánh việc lầm cược sống. Ở thì chấm ngày nay, Trọng Trường vẫn trợ thì ngưng tiến đánh việc kỹ kể hòn nha khoa nổi tiếp kiến kiến thật hành kế hoạch học lên bậc học cao hơn với thì quản lý tiến đánh việc kinh dinh mực riêng tớ thẳng tắp tại xứ sở chuột túi.

Hiện tại Trọng Trường thật tgiờ kế hoạch học lên bậc học cao hơn với thì quản lý tiến đánh việc kinh dinh mực riêng tớ.

Hiện tại Trọng Trường thật tgiờ kế hoạch học lên bậc học cao hơn với thì quản lý tiến đánh việc kinh dinh mực riêng tớ.

Đối với Cai Trọng Trường, nổi đạt thắng vách tiến đánh như ngày nay là nhờ vả bản thân biết phát huy nền móng có sẵn. Trọng Trường san sẻ: “Tôi thẳng tính hếtm thấy hàm ân ngôi trường học tớ tựng theo học vì vẫn cho trui đơn nền móng tiếng Anh và kiến thức chắc chắn trước khi qua Úc. Sự chuyên nghiệp mực ĐH Quốc tế Sài Gòn tự chương trình đào tạo chuẩn mực quốc tế cho tới cạc hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, tham quan thật tại doanh nghiệp hay những hồi hương giao lưu, tiếp kiến xúc với cạc doanh nhân dịp, chuyên gia trong suốt và ngoài nác vẫn giúp trui có nhịp tiếp kiến cận những kiến thức mới mẻ mực nỗ sức giới thẳng tắp khi đương ngồi trên ngốc nghếch nhà trường học. Tôi nghĩ rằng tớ vẫn có sự chọn lựa đúng đắn khi học tập tại đây”.

Tự tin trong suốt tiến đánh việc và dễ dàng thích ứng mau chóng trong suốt môi trường học tiến đánh việc quốc tế chính là ưu chấm nổi trội mực rất lắm sinh hòn Đại học Quốc tế Sài Gòn. Theo khảo sát mới nhất tự SIU với sinh hòn nổi nghiệp ngành Quản trừng phạt kinh dinh và Ngôn của Anh, cận 88% sinh hòn có việc tiến đánh sau khi nổi nghiệp, trong suốt đấy lắm sinh hòn vẫn và đương đạt thắng những vách tiến đánh tại cạc tiến đánh ty, tập đoàn đa nhà nác danh tiếng trong suốt và ngoài nác, có em vách lập doanh nghiệp, tạo việc tiến đánh cho lắm người khác. Trên 12% đương lại học lên bậc học cao hơn năng chuyển tiếp kiến du học tại lắm nác trên nỗ sức giới.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đào tạo bậc tiến đánh kì tiến đánh kì trung cấp giả tại hà nội, tiến đánh kì trung cấp giả và sau tiến đánh kì trung cấp giả cho sinh hòn Việt Nam và nác ngoài, lỡ có chương trình giảng dạy kì tiếng Anh, lỡ có chương trình giảng dạy kì tiếng Việt theo tiêu chuẩn mực Hoa Kỳ. SIU giờ là vách hòn cạc tổ chức kiểm toan chất lượng đại học hàng đầu nỗ sức giới mực Hoa Kỳ: Hội với kiểm toan quốc tế cạc trường học tiến đánh kì trung cấp giả đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) và Hiệp họp phát triển giảng dạy doanh thương xót bậc tiến đánh kì trung cấp giả (AACSB). Trường có quan hệ cộng tác với lắm trường học ĐH nác ngoài danh tiếng như: Suffolk University, Truman State University – Hoa Kỳ; Buckinghamshire New University – Anh quốc; Ritsumeikan University, Asia Pacific University – Nhật Bản…

error: Alert: Content is protected !!