Ơn ba, nghĩa bạn siêu bụng người qua


Mr.Tiến: 0933.345.156 - [email protected]


Tại lót lỡi họp bình diện, nhà giáo ưu tú Hoàng Văn Huân, hiệu cả nhà dài phát bảo: “Ban giám hiệu nhà dài xin đặt cảm ơn cạc ba cô nhỉ và đương công tác tại dài, cùng tinh trạng thái cạc vốn dĩ học trò khóa 1985-1988 từ bỏ cạc vùng vùng giang san nhỉ kìa từu bên rau, trợ thì o lại bao lo định bề bộn trong suốt cá mạngng, nhằm dận đây tham lam tham gia lót lỡi. Xin ghi nhận và bảo dương ý thức ngữ Ban giao thông Hội vốn dĩ học trò dài phổ quát trung học Quảng Xương III, niên khóa 1985-1988 nhỉ rất thay nhằm tổ chức đặt lót lỡi kỷ niệm 30 năm ngày ra dài trong suốt thì kì rất ngắn. Không những thay, cạc em nhỉ cho chúng tui đặt ngóng lại những vách từu mà 30 năm trước đây chúng tui nhỉ từ bỏng vun xáo và xây tham giang.

Có trạng thái nói chả có niềm hạnh phước nà, trong suốt thế hệ đơn con người mà đặt ngóng lại những vách từu mà tui nhỉ vun trồng trước đây trong suốt niềm náo nức kiêu hãnh. Cho phép thuật tui đặt thay bình diện cạc ba cô giáo có bình diện trong suốt lót lỡi bữa nay xin ghi nhận và cảm ơn cạc em.”

Nhà giáo Ưu tú Hoàng Văn Huân - Hiệu cả Trường lam bang cao dang co ho so goc Chu Văn An phát bảo tại lót lỡi họp bình diện.

Nhà giáo Ưu tú Hoàng Văn Huân – Hiệu cả Trường lam bang cao dang co ho so goc Chu Văn An phát bảo tại lót lỡi họp bình diện.

Hội khóa 1985-1988 giao quà cho nhà dài mạng tiền 20.000.000 cùng

Hội khóa 1985-1988 giao quà cho nhà dài mạng tiền 20.000.000 cùng

Trường lam bang cao dang co ho so goc Quảng Xương III, tiền cơ thể là phân hiệu 2 ngữ Trường lam bang cao dang co ho so goc Quảng Xương I, tắt tại xã Quảng Tâm sau đó dời xã Quảng Nhân, và đương thêm có lượt dời di địa điểm, đổi thay địa giới hành ta chính.

Hiện nay dài tắt tại xã Quảng Minh, vách thị Sầm Sơn, thức giấc Thanh Hóa. Trong mai sau cận, dài đương xây tham giang đề án nâng cấp và phấn đấu đến niên học 2019-2020 sẽ là dài chuẩn mực nhà nước.

Thầy Đới Văn Trắc - vốn dĩ Hiệu cả dài PTTH Quảng Xương III.

Thầy Đới Văn Trắc – vốn dĩ Hiệu cả dài PTTH Quảng Xương III.

Phát bảo tại lót lỡi, ba Đới Văn Trắc vô cùng xúc động khi đặt biết có đến 40 ba cô nhỉ từ bỏng tham gia giảng dạy tại dài Quảng Xương III, nay cũng kìa từ dận đây, và có cơ họp nhằm hàn huyên ôn lại những kỷ niệm nhỉ qua giữa cạc ba cô và cạc vốn dĩ học trò đơn thì gắn bó.

Hội khóa 1985-1988 biếu Hội vốn dĩ giáo chức mạng tiền 5.000.000 cùng

Hội khóa 1985-1988 biếu Hội vốn dĩ giáo chức mạng tiền 5.000.000 cùng

Thầy Lê Văn Mậu, đơn trong suốt những ba cô tham gia giảng dạy thường xuyên từ bỏ những ngày đầu dài vách lập.

Thầy Lê Văn Mậu, đơn trong suốt những ba cô tham gia giảng dạy thường xuyên từ bỏ những ngày đầu dài vách lập.

Tại lót lỡi, ba Lê văn Mậu nhỉ ôn lại những khó khăn dận cơ sở vật chất, thế hệ mạngng đổ hoạt ngữ cạc ba cô tã bấy giờ. Mặc dù thay, ba cô hử hết dạ vì cạc em cơ thể xót thương. Và đến bữa nay, phần lớn cạc em ngữ 30 năm trước nhỉ lên ông, lên bà. Không gì hơn, chúi cạc em thẳng mạnh khỏe và hành ta phước.

Hà Nam Anh - Trưởng ban giao thông họp khóa 1985-1988 đọc nhời mở màn lót lỡi.

Hà Nam Anh – Trưởng ban giao thông họp khóa 1985-1988 đọc nhời mở màn lót lỡi.

Hà Nam Anh – Trưởng ban giao thông họp khóa 1985-1988 đọc nhời mở màn lót lỡi: “Thay bình diện cho Hội vốn dĩ học trò tinh khóa 1985-1988, Hà Nam Anh xin đặt kính chúi cạc ba cô giáo có bình diện trong suốt lót lỡi nhời chúi sức khỏe, may mắn, hạnh phước. Xin đặt tri ân vong hồn cạc ba cô.

Hy vẳng trong suốt 5 năm đến lại đặt chào đón cạc ba cô cùng cạc bạn cùng mạng đông người tham lam tham gia hơn ngày bữa nay.”

Nguyễn Văn Thoại - Đại diện đội vốn dĩ học trò đương đổ mạngng tại bên Nam.

Nguyễn Văn Thoại – Đại diện đội vốn dĩ học trò đương đổ mạngng tại bên Nam.

Cựu học trò Nguyễn Văn Thoại thay bình diện cho hơn hai mươi bạn hiện nay đương đổ mạngng và đả việc tại bên Nam, cũng chả khỏi ngậm ngùi khi san sẻ những xúc cảm sau bao năm, nay trở dận thăm lại ba cô và cạc bạn dưới chèo dài cơ thể xót thương, thẩm đẫm nghĩa ba, tình ái bạn khá là đông đủ.

Ba mươi năm ngày gặp lại, xa rau khi thời đoạn thế hệ mới mười tám đôi mươi, nay gặp lại rau có bạn chèo tóc nhỉ pha sương mù. Bao kỷ niệm năm xưa bỗng dưng ùa dận cùng xúc cảm ùa dưng. Có nhẽ đây là những kỷ niệm xinh xắn sẽ theo suốt thế cục ngữ những vốn dĩ hoc đổ dài lam bang cao dang co ho so goc Quảng Xương III.

Một mạng hình hình tại lót lỡi 30 năm gặp lại ngữ khóa 1985-1988:

Các ba cô tham gia giảng dạy khóa 1985-1988

Các ba cô tham gia giảng dạy khóa 1985-1988

Đại diện cạc lóng chụp hình lưu niệm cùng cạc ba cô nhỉ tham gia giảng dạy khóa 1985-1988 và ba cô đương công tác tại dài lam bang cao dang co ho so goc Chu Văn An.

Đại diện cạc lóng chụp hình lưu niệm cùng cạc ba cô nhỉ tham gia giảng dạy khóa 1985-1988 và ba cô đương công tác tại dài lam bang cao dang co ho so goc Chu Văn An.

Các vốn dĩ học trò lóng 12G, niên khóa 1985-1988 chụp hình lưu niệm cùng ba chủ nhiệm năm đầu ngữ lóng G.

Các vốn dĩ học trò lóng 12G, niên khóa 1985-1988 chụp hình lưu niệm cùng ba chủ nhiệm năm đầu ngữ lóng G.

Hòa chung niềm vui họp ngộ tinh khóa.

Hòa chung niềm vui họp ngộ tinh khóa.

Cựu học trò khóa 1985-1988 vui ngày gặp lại.

Cựu học trò khóa 1985-1988 vui ngày gặp lại.

Nguyễn Khánh

Cựu học trò khóa 1985-1988

error: Alert: Content is protected !!