Quảng Ngãi: Cấp cận 438 tấn gạo cho học trò miền khó khăn


Mr.Tiến: 0933.345.156 - [email protected]


Chủ ngóm UBND tỉnh giấc Quảng Ngãi lỡ duyệt phương án vội vàng cận 438 tấn gạo hỗ trợ cho học trò theo quy toan tại Nghị toan mạng 116 ngày 18/7/2016 thứ Chính tủ đi chính sách hỗ trợ học trò và trường học phổ biến ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Số gạo nà nhằm sử dụng đặng hỗ trợ cho 14.640 học trò thứ 9 huyện Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành, Minh Long, Lý Sơn, Ba Tơ, Trà Bồng, Tây Trà và 21 trường học làm bằng trung cấp nghề thường trực trêu chọc Sở GD&ĐT trong suốt học kỳ 1 niên học 2018 – 2019.

Mỗi học trò nhằm hỗ trợ gạo cho 2 tháng học tập đồng hạng hỗ trợ 15 kg gạo/tháng/học trò. Đây là đợt trước nhất trong suốt học kỳ 1, đợt hỗ trợ dọ 2 sẽ nhằm đấu ra chót năm 2018 đồng thời kì nhằm hỗ trợ là 3 tháng.

Chủ ngóm UBND tỉnh giấc Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng chỉ đạo Sở GD&ĐT và 9 huyện nếu như hoàn tất việc vội vàng cận 438 tấn gạo cho học trò miền đặc biệt khó khăn trước ngày 30/9/2018.
Chủ ngóm UBND tỉnh giấc Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng chỉ đạo Sở GD&ĐT và 9 huyện nếu như hoàn tất việc vội vàng cận 438 tấn gạo cho học trò miền đặc biệt khó khăn trước ngày 30/9/2018.

UBND tỉnh giấc Quảng Ngãi trao Sở GD&ĐT chịu nghĩa vụ chủ trì, kết hợp đồng Cục Dự tích Nhà nác khu vực Nghĩa Bình tiếp thụ và trao cận 438 tấn gạo cho UBND cạc huyện, cạc trường học làm bằng trung cấp nghề có học trò trêu chọc diện nhằm hưởng.

Các đơn vị dấn gạo nếu như tổ chức rà, đôn đốc việc tổ chức vội vàng gạo cho học trò bảo đảm đúng đối tượng, toan hạng theo quy toan. Phải hoàn tất việc vội vàng gạo đợt 1 trước ngày 30/9/2018 và có kế hoạch đệ trình UBND tỉnh giấc phân bổ gạo cho học trò đợt 2 học kì I niên học 2018 – 2019 trước ngày 20/10/2018.

Quốc Triều

error: Alert: Content is protected !!