Quảng Trị: Hội Khuyến học huyện Gio Linh rước dấn Huân chương cần lao của Ba


Mr.Tiến: 0933.345.156 - [email protected]


Hội Khuyến học Gio Linh rước dấn Huân chương cần lao cụm dài đoản cú Ba
Hội Khuyến học Gio Linh rước dấn Huân chương cần lao cụm dài đoản cú Ba

Thời phòng chống qua, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia ách, dòng tộc, quýnh cùng, đơn vị học tập thoả phát triển rộng khắp ở cạc xã, thị trấn, thôn bản, khu phố, cạc cơ quan, dài và dòng tộc.

Các gấp họp thoả hăng hái xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức họp, họp viên. Các họp tổ chức đặt cạc hoạt rượu cồn khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng làm bằng đại học có hồ sơ gốc – đào tạo.

Hội Khuyến học huyện Gio Linh thoả hăng hái vận rượu cồn rướcg hùn, xây dựng Qũy khuyến học và cạc quỹ học bổng. Bằng nguồn kinh phí huy rượu cồn đặt, cạc gấp họp thoả tổ chức đặt việc khen ngợi ấu thơởng học trò, sinh viên tài, cha tài; hỗ trợ, giúp nâng học trò, sinh viên có tình cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho cạc em học tập.

Theo ít, dài đoản cú năm 2003 đến nay, Hội Khuyến học huyện thoả giao ấu thơởng cho hơn 3.000 học trò đạt điệu trong suốt cạc kỳ thi, họp thi học trò tài gấp thức giấc, học trò, sinh viên đạt điệu nhà nác, khen ngợi ấu thơởng cạc sinh viên đạt loại tài, cha dạy tài, giao học bổng cho học trò có tình cảnh khó khăn, hiếu học…

Chú tôn trọng xô bạo phong trào thi đua xây dựng gia ách, dòng tộc hiếu học, quýnh cùng và đơn vị học tập. Qua 12 năm khởi rượu cồn, đến 2015 huyện Gio Linh có hơn 13.600 hộ đạt Gia ách hiếu học, đạt 85% so đồng 2008, tăng 7.233 hộ. Nhiều dòng tộc, quýnh cùng học tập điển hình.

Kết trái cá vận rượu cồn thoả hùn phần xô bạo phong trào dài đoản cúng lớp hóa làm bằng đại học có hồ sơ gốc, phong trào xây dựng dài đoản cúng lớp học tập, nâng cao chất lượng làm bằng đại học có hồ sơ gốc, đào tạo đời trẻ và nâng cao chất lượng nguồn nhân công đáp ứng đề nghị phát triển kinh tế, dài đoản cúng lớp, văn hóa cụm từ địa phương.

Trong điều kiện kinh tế dài đoản cúng lớp đương khó khăn, huyện thoả hăng hái huy rượu cồn và xô dày tốc cỡ xây dựng dài đạt chuẩn mực Quốc gia, xây dựng tôn trọng lòng học tập quýnh cùng (HTCĐ) xã, thôn. Đến nay, tinh huyện Gio Linh có 44/63 dài đạt chuẩn mực nhà nác, 21 tôn trọng lòng HTCĐ xã, thị trấn, 132 nhà HTCĐ thôn, khu phố đặt xây dựng khang trang. Huyện tiếp kiến duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập làm bằng đại học có hồ sơ gốc Mầm non cho trẻ 5 giai đoạn, phổ cập GDTH đúng cỡ giai đoạn, phổ cập lam bang cao dang, có 17/21 thị trấn đạt phổ cập bậc trung học.

Hàng năm, có lắm học trò đạt điệu thức giấc, điệu nhà nác, lắm em thi đậu ra cạc dài ĐH, CĐ, lắm sinh viên đặt nghiệp loại tài, đặt nghiệp thạc sĩ, tấn sĩ thoả đem lại niềm vui, hạnh phúc, niềm kiêu hãnh cho gia ách, dòng tộc và quê hương.

Chủ ngóm Hội Khuyến học thức giấc Quảng Trị - bà Nguyễn Thị Hồng Vân dôi ủy quyền Hội Khuyến học Việt Nam giao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho cạc tập thể
Chủ ngóm Hội Khuyến học thức giấc Quảng Trị – bà Nguyễn Thị Hồng Vân dôi ủy quyền Hội Khuyến học Việt Nam giao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học” cho cạc tập thể

Với những thành tích đạt đặt, Hội Khuyến học Gio Linh vinh hạnh đặt Chủ ngóm nác cho Huân chương cần lao cụm dài đoản cú Ba, Thủ tướng mạo Chính đậy cho Bằng khen ngợi, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 4 Bằng khen ngợi, 5 cờ thi đua xuất sắc, lắm cán bộ họp viên đặt cho “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học”, lắm cá nhân chủ nghĩa, tập thể đặt UBND thức giấc, Hội Khuyến học thức giấc cho Bằng khen ngợi, Giấy khen ngợi.

Ông Trương Chí Trung - Bí ấu thơ Huyện ủy Gio Linh giao Bằng khen ngợi cụm từ UBND thức giấc đến cạc cá nhân chủ nghĩa.

Ông Trương Chí Trung – Bí ấu thơ Huyện ủy Gio Linh giao Bằng khen ngợi cụm từ UBND thức giấc đến cạc cá nhân chủ nghĩa.

Nhiệm mùa tôn trọng lòng trong suốt giai đoạn đến, Hội Khuyến học Gio Linh chú tôn trọng xô bạo phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng gia ách, dòng tộc, quýnh cùng, đơn vị học tập. Phối hạp đồng ngành làm bằng đại học có hồ sơ gốc tổ chức tráin lý, nâng cao chất lượng, hiệu trái hoạt rượu cồn cụm từ tôn trọng lòng HTCĐ. Tăng cường công tác khảo giáp nhu cầu học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch học tập cụ thể, thiết thực. Đẩy bạo phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển làm bằng đại học có hồ sơ gốc đào tạo. Hỗ trợ, giúp nâng cạc em học trò, sinh viên có tình cảnh khó khăn, mồ côi, diện chính sách nhằm cạc em có điều kiện học tập đặt.

Ông Trương Chí Trung – Bí ấu thơ Huyện uỷ nhấn bạo: Gio Linh là miếng bẳn có truyền thống hiếu học. Nhiều con em quê hương thoả trưởng thành, hùn phần đem lại niềm kiêu hãnh cho địa phương.

Nhiệm mùa cụm từ khuyến học là cần nếu khươi dậy ý thức hiếu học cụm từ cạc đời; xô bạo công tác dài đoản cúng lớp đẻ, huy rượu cồn quỹ giúp học trò nghèo, con em gia ách chính sách; tráin lý và nâng cao hoạt rượu cồn cụm từ cạc tôn trọng lòng học tập quýnh cùng,…

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ ngóm Hội Khuyến học thức giấc Quảng Trị cho rằng, Hội Khuyến học huyện thoả rất lòng máu, phát huy ý thức nghĩa mùa, bám giáp phương châm “ba cần, ba xây” nhằm triển khai và tiễn đưa cạc phong trào khuyến học tại địa phương phát triển hiệu trái.

Các mô hình học tập, cạc phong trào khuyến học, công tác huy rượu cồn quỹ đạt đặt kết trái đáng cổ vũ. Các phong trào thi đua tạo đặt lực lan toả, dấn đặt sự cùng xuôi cụm từ quýnh cùng, tạo thời cơ học tập cho dã man ngừoi, khươi dậy ý thức học tập cụm từ con em.

Đ. Đức

error: Alert: Content is protected !!