Sóc Trăng: Không kéo dài thời kì tổ chức lỡi khai trường niên học mới


Mr.Tiến: 0933.345.156 - [email protected]


Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học 2018-2019 được thống nhất chung trong suốt toàn tỉnh, các trường đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Thời phòng chống bắt đầu lễ khai giảng là 7h, đừng kéo dài quá 60 phút.

Sở GD&ĐT thức giấc Sóc Trăng xót thơ từơng cầu các đơn vị xây dựng chương trình buổi lễ khai giảng chu đáo, tiết kiệm, chặt chẽ, đừng kéo dài, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học đổ, đừng bị ảnh hưởng mưa, nắng.

Phần lễ ngắn gọn nhưng mà đảm bảo nghiêm trang; phần hội tổ chức các hoạt động vui nhởi tập thể lành mạnh, nhằm tạo lòng lý thoải mái, phấn khởi, thân thể thiện giữa thầy và trò, đặc biệt đối với học đổ các lớp đầu cấp.

Trong lễ khai giảng, báo cáo ngắn gọn kết quả năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng lòng trong suốt năm học 2018-2019.

Sở GD&ĐT Sóc Trăng lên kế hoạch tổ chức lỡi khai học niên học mới 2018-2019 đừng quá đơn hiện thời với hầu. (Ảnh minh họa)
Sở GD&ĐT Sóc Trăng lên kế hoạch tổ chức lỡi khai học niên học mới 2018-2019 đừng quá đơn hiện thời với hầu. (Ảnh minh họa)

Trước, trong suốt và sau lỡi khai học, Sở GD&ĐT Sóc Trăng xót thơ từơng cầu các đơn vị rà soát nắm bắt cụ thể trường hợp các học đổ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có kế hoạch hỗ trợ thiết thơ tự̀c; đừng để xảy ra tình trạng học đổ thiếu sách vở, quần áo, tập viết… mà đừng đi học.

Nhanh chóng sắp xếp, ổn định biên chế đội ngũ ba đúng quy định, tránh tình trạng lãng phí nguồn nhân dịp lực; thơ tự̀c hiện tốt chủ đề “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”.

Rà soát lại các thiết bị dạy học để sử dụng, tránh tình trạng thiết bị tồn kho mà giáo hòn đừng sử dụng để dạy; rà soát lại toàn bộ số sách còn lại trong suốt thơ từ viện, nhất là sách giáo huơ lớp 1, lớp 6 và lớp 10 kịp thời cho học đổ mượn để học; tổ chức vận động, quyên góp góp sách giáo huơ cũ đã qua sử dụng của học đổ để tặng lại thơ từ viện nhà trường, nhằm giúp cho các em học đổ đừng có điều kiện hoặc đừng mua được sách đều có sách để học.

Cao Xuân Lương

error: Alert: Content is protected !!